Cena Jana Nepomuka Čermáka

Pravidelně je na česko-německých ORL dnech udělována cena za nejlepší příspěvek lékařů mladších 35 let. Cenou bude uhrazení registračního poplatku ORL kurzu v České Republice nebo v Německu.

Tato cena bude od letošního roku nazývána cenou Jana Nepomuka Čermáka, spoluzakladatele klinické laryngoskopie.

Jméno Čermák (Czermak) je jako žádné jiné spojeno s českou i německou otorinolaryngologií. Johann Nepomuk Czermak (1828-1873) se narodil v Praze jako syn lékaře. Medicínu studoval ve Vídni, Vratislavi a ve Würzburgu (1849). Poté pracoval na Ústavu fyziologie v Praze a 1855 se stal profesorem zoologie na univerzitě v Grácu. Působil jako profesor fyziologie na několika univerzitách v Rakousku ve Štýrském Hradci, v Krakově a v Pešti. Byl považován za nejvhodnějšího Purkyňova nástupce, avšak Purkyně Čermákovo přání pracovat v Praze vedle něho jako mimořádný profesor zdvořile, ale rozhodně odmítl. Čermák přijímá pozvání univerzity v Jeně a konečně v Lipsku, kde roku 1873 umírá. Čermákovo jméno je ve stomatologické literatuře známé ve spojení s popisem interglobulárních prostor v dentinu. Jeho výzkum se zabývá také fyziologií smyslů a řeči, závrati, cirkulace krve. Proslulost získal vypracováním metody vyšetření hrtanu zrcátkem vlastní konstrukce a zavedením zadní rhinoskopie.